دوستداران مهدی

یاران مهدی

دوستداران مهدی

یاران مهدی

دوستداران مهدی

(وسائل الشیعة ، ج 17، ص 309.)
من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم

بایگانی
آخرین مطالب

گوشه ای از سخنان حضرت مهدی

گروه دوستداران مهدی | چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۳:۱۲ ب.ظ

نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانکه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند .(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
تصرف کردن در مال دیگری بدون اجازه صاحبش جایز نیست .

(وسائل الشیعة ، ج 17، ص 309.)
من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم .

(تفسیر نور الثقلین ، ج 2 ، ص 392.)
ملعون است ، ملعون است کسی که نماز مغربش را به تأخیر بیندازد ، تا زمانی که ستارگان آسمان پدیدار شوند .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 15.)
هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد ، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182.)
ملعون است ، ملعون است ، کسی که نماز صبحش را به تأخیر بیندارد ، تا زمانی که ستارگان آسمان محو شوند .

(بحارالأنوار ، ج 52، ص 16.)
هر یک از پدرانم بیعت یکی از طاغوتهای زمان به گردنشان بود ، ولی من در حالی قیام خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی به گردنم نباشد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
من آخرین جانشین پیامبر هستم ، و به وسیله من است که خداوند بال را از خاندان و شیعیانم دور می سازد.

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 30.)
هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاری می کند .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 331.)
سنت تخلف ناپذیر خداوند بر این است که حق را به فرجام برساند و باطل را . نابود کند ، و او بر آنچه بیان نمودم گواه است .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 193.)
برای زود فرارسیدن فرج ( و ظهور ما ) زیاد دعا کنید ، که آن همان فرج و گشایش شماست .

(کمال الدین للصدوق ، ج 2 ، ص 485.)
اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی ، و اگر طلب کنی می یابی .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 339.)
ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خطر نبرده ایم ، که اگر جز این بود گرفتاریها به شما روی می آورد و دشمنان شما را ریشه کن می کردند . پس از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 175.)
و اما در پیشامدها و مسایل جدید به راویان حدیث ما مراجعه کنید ، زیرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
اگر از خداوند ( صاحب عرت و جلال ) طلب آمرزش کنی ، خداوند تو را می آمرزد .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 329.)
همانا خدایتعالی مردم را بیهوده نیافریده و بدون تکلیف و جزا رهایشان نکرده است .

(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 174.)
هر یک از شما باید به آنچه که او را به محبت ما نزدیک می سازد عمل کند ، و از آنچه که مورد پسند ما نیست و ما را خشمناک می سازد دوری جوید .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 324.)
خداوندا ! وعده ای را که به من داداه ای ، برآورده کن و امر قیام مرا تمام فرما . قدمهایم را ثابت بدار و در سایه قیام من ، جهان را پر از عدل و داد کن .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 13.)
شهادت می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و ملائکه آسمان و صاحبان علم نیز شهادت می دهند ، آن خدایی که به عدل و داد قیام می کند ، نیست خدایی جز او که مقتدر و حکیم می باشد ، و همانا دین نزد خدا اسلام است .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 16.)
ایمان خداوند عز و جل و بندگانش قرابت و خویشاوندی تیست ، و هر کس که مرا انکار کند از من نیست .

(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 176.)
پناه به خدا می برم از نابینایی بعد از روشن بینی ، و گمراهی بعد از هدایت ، و از اعمال ناشایسته و اتنه های نابود کننده .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 190.)
شیعیان ما هنگامی به فرجام نیک و زیبای خداوند میرسند که از گناهانی که نهی شده اند ، احتراز نمایند .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 177.)
کفایت در کارها و عنایت و سرپرستی در همه امور را تنها از خدایتعالی خواهانم .

(بحار الأنوار ، ج 25، ص 183.)
قلبهای ما جایگاه مشیت الهی است ، پس هر گاه او بخواهد ما هم می خواهیم .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 51.)
اگر نبود که ما دوستار صلاح شما هستیم و به شما لطف و مرحمت داریم ، همانا به شما توجه والتفات نمی کردیم .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 179.)
من مهدی هستم ، منم قیام گر زمان ، منم آنکه زمین را آکنده از عدل می سازد ، آنچنان که از ستم پر شده بود .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 2 .)
ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است ، در حالی که اگر به ما اجازه سخن گفتن داده می شد ، شک و تردید از میان برداشته می شد .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 4 .)
من صاحب حقم ... علامت ظهورم زیاد شدن آشوب ها و فتنه هاست .

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 320.)
علم و دانش ما به خبرهای شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نمی ماند .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 175.)
دین از آن محمد (ص ) و عدایت از آن علی امیر المؤمنین (ع ) است ، زیرا عدایت مال اوست و در نسل او می ماند تا روز قیامت .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 160.)
کسی که نسبت به ما ظلم ورزد ، از جمله ستمکارانی است که مشمول لعنت خدا است ، چرا که خدا فرموده است : " آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است " .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182.)
من و تمامی پدرانم ... بندگان خداوند عز و جل هستیم .

(بحار الأنوار ، ج 25، ص 267.)
سجده شکر از لازم ترین و واجب ترین مستحبات است .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 161.)
هر گاه خداوند به ما اجازه دهتد که سخن بگوییم ، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و ضعیف شده و از میان شما خواهد رفت .

(بحار الأنوار ، ج 25، ص 183.)
دختر رسول خدا (ص ) برای من سرمشق و اسوه ای نیکوست .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 180.)
زمان ظهور و فرج ما با خداست ، و تعیین کنندگان وقت ظهور ، دروغگویانند .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
از خدا بترسید و تسلیم ما شوید و کارها را به ما واگذارید ، برماست که شما را از سرچشمه سیراب برگردانیم ، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود ، در پی کشف آنچه از شما پوشیده شده نروید و مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهید .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 179.)
ظهوری نیست مگر به اجازه خداوند متعال ، و آن هم پس از زمان طولانی و قساوت دلها و فراگیر شدن رمین از جور و ستم

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 478.)
آگاه باشید به زودی کسانی ادعای مشاهده مرا خواهند کرد . آگاه باشید هر کس قبل از " خروج سفیانی " و شنیدن ای آسمانی ، ادعای مشاهده مرا کند دروغگو و افترا زننده است حرکت و نیرویی جز به خدای بزرگ نیست .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 478.)
من باقیمانده از آدم و ذخیره نوح و برگزیده از ابراهیم و خلاصه محمد ( درود خدا بر همگی آنان باد ) هستم .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 238.)
سیم ، خدمتکار حضرت مهدی علیه السلام گوید : آن حضرت به من فرمود : " آیا تو را در مورد عطسه کردن بشارت دهم ؟ " گفتم : آری . فرمود : " عطسه ، علامت امان از مرگ تا سه روز است . "

(بحار الأنوار ، ج 51، ص 5 .)
حق با ماست و در میان ماست ، کسی جز ما چنین نگوید مگر آنکه دروغگو و افترا زننده باشد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 191.)
همانا خداوند متعال ، کسی است که اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده ، او جسم نیست و در جسمی هم حلول نکرده ، " چیزی مثل او نیست و شنوا و داناست ."

(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 178.)
خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چیزی نیاز نداریم ، و حق با ماست،پس اگر کسانی با ما نباشند ، هرگز در ما شتی ایجاد نمی شود ما دست پرورده های پروردگارمان ، و مردم دست پرورده های ما هستند .

(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 172.)
دانش ، دانش ماست و از کفر کافر ، گزندی بر شما نیست .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 151.)
اگر شیعیان ما - که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خویش موفق بدارد - در وفای به عهد و پیمان الهی اتحاد و اتفاق می داشتند و عهد و پیمان را محترم می شمردند ، سعادت دیدار ما به تأخیر نمی افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل می شدند .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 499.)
من از افرادی که می گویند : ما اهل بیت ( مستقلا از پیش خود و بدون دریافت از جانب خداوند ) غیب می دانیم و در سلطنت و آفرینش موجودات با خدا شریکیم ، یا ما را از مقامی که خداوند برای ما پسندیده بالاتر می برند ، از چنین افرادی نزد خدا و رسولش بیزاری می جوییم .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 487.)
فضیلت دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب در مقایسه با دعا و تسبیح پس از نمازهای مستحبی ، مانند فضیلت واجبات بر مستحبات است .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 487.)
سجده بر قبر جایز نیست .

(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 490.)
وجود من برای اهل زمین سبب امان و آسایش است ، همچنان که ستارگان سبب امان اهل آسمانند .

(بحار الأنوار ، ج 78، ص 380.)
به راستی که مقدرات خداوند متعال مغلوب مشود ، و اراده الهی مردود نگردد ، . چیزی بر توفیق او پیشی نگیرد .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 191.)
اما علت و فلسفه آنچه از دوران غیبت اتفاق افتاده است ، پس خداوند عز و جل در قرآن فرموده است : " ای مؤمنان از یزهایی نپرسید که اگر آشکار شود ، بدتان آید . "

(بحار الأنوار ، ج 78، ص 380.)
زمین خالی از محبت خدا نیست ، یا آشکار است و یا نهان .

(کمال الدین للصدوق ، ج 2 ، ص 511.)
هر گاه علم و نشانه ای پنهان شود ، علم دیگری آشکار گردد ، و هر زمان که ستاره ای افول کند ، ستاره ای دیگر طلوع نماید .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 185.)
بار الها ! توفیق بندگی و دوری از گناه و نیت پاک . شناخت حرام را به ما عطا فرما ، و با هدایت و استقامت در راهت گرامیمان بدار
  • گروه دوستداران مهدی

نظرات  (۱)

عالی بود نظیر نداشت
پاسخ:
ممنون

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی