دوستداران مهدی

یاران مهدی

دوستداران مهدی

یاران مهدی

دوستداران مهدی

(وسائل الشیعة ، ج 17، ص 309.)
من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم

بایگانی
آخرین مطالب

گوشه ای از سخنان حضرت مهدی

گروه دوستداران مهدی | چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۳:۱۲ ب.ظ

نفع بردن از من در زمان غیبتم مانند نفع بردن از خورشید هنگام پنهان شدنش در پشت ابرهاست و همانا من ایمنی بخش اهل زمین هستم ، همچنانکه ستارگان ایمنی بخش اهل آسمانند .(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)
تصرف کردن در مال دیگری بدون اجازه صاحبش جایز نیست .

(وسائل الشیعة ، ج 17، ص 309.)
من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم .

(تفسیر نور الثقلین ، ج 2 ، ص 392.)
ملعون است ، ملعون است کسی که نماز مغربش را به تأخیر بیندازد ، تا زمانی که ستارگان آسمان پدیدار شوند .

(بحار الأنوار ، ج 52، ص 15.)
هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد ، پس نماز بگزار و بینی شیطان را به خاک بمال .

(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182.)
ملعون است ، ملعون است ، کسی که نماز صبحش را به تأخیر بیندارد ، تا زمانی که ستارگان آسمان محو شوند .
  • گروه دوستداران مهدی